Sobre Aura Enginyers

Aura Enginyers ConsultorsS.L és una enginyeria especialitzada en la coordinació de seguretat i salut d’obres de construcció, coordinació d’activitats empresarials, redacció d’estudis i plans de seguretat i salut, redacció de plans de autoprotección, informes d’investigació d’accidents, redacció de documents ATEX, peritatges, assessorament en treballs de manteniment i actuacions sense projecte i tot tipus d’assessorament en matèria de PRL a promotors, indústries, despatxos d’arquitectura, empresas de construcció, etc.